Termin  Poznań   
 Warszawa 
 Katowice 
 Wrocław 
Temat szkolenia otwartego Przedział czasowy Cena
16.05.2017       "Podstawowe techniki sprzedaży" 8 godz.
9:00 - 17:00
570 zł
18.05.2017        "Action learning jako metoda współpracy zespołu pracowników" 8 godz.
9:00 - 17:00
570 z
25.05.2017       "Komunikacja nastawiona na współpracę" 16 godz.
9:00 - 17:00
1140 zł
25.05.2017       "Komunikacja jako narzędzie motywowania" 8 godz.
9:00 - 17:00
570 zł
26.05.2017       "Jak efektywnie zarządzać i osiągnąć zakładane cele" 8 godz.
9:00 - 17:00
570 zł
30.05.2017       "TOP sekretariat 1 dzień" 16 godz.
9:00 - 17:00
360 zł
 6.06.2017    √      "Komunikacja interpersonalna w pracy i życiu prywatnym" 8 godz.
9:00 - 17:00 
570 zł
 8.06.2017  √         "Budowanie współpracy w zespole pracowniczym w kontekście zachowań asertywnych" 8 godz.
9:00 - 17:00 
570 zł 
12.06.2017       "Profilaktyka antydyskryminacyjna w placówce oświatowej" 7 godz.
9:00 - 16:00
 350 zł
13.06.2017   √       "Negocjacje - to nie takie straszne" 8 godz.
9:00 - 17:00 
 570 zł
14.06.2017       "Profilaktyka antydyskryminacyjna w placówce oświatowej" 7 godz.
9:00 - 16:00
350 zł 
20.06.2017       "Profilaktyka antydyskryminacyjna w placówce oświatowej" 7 godz.
9:00 - 16:00
350 zł 
30.06.2017       "Profilaktyka antydyskryminacyjna w placówce oświatowej" 7 godz.
9:00 - 16:00
350 zł