Adresaci:
Początkujący inwestorzy giełdowi, początkujący przedsiębiorcy i osoby zainteresowane umiejętnym zarządzaniem swoim kapitałem inwestycyjnym na polskim publicznym i niepublicznym rynku akcji
i obligacji.

 

Cele i oczekiwane rezultaty:
●  Zrozumienie kluczowej roli czynnika psychicznego w inwestowaniu kapitału na rynku papierów wartościowych.
●  Zrozumienie kluczowej roli przygotowania fizycznego w inwestowaniu kapitału na rynku papierów wartościowych.
●  Nabycie umiejętności ustalenia kapitału przewidzianego na inwestycje.
●  Nabycie umiejętności dywersyfikacji swojego kapitału przeznaczonego na inwestycje.
●  Nabycie umiejętności płynnego zarządzania swoim kapitałem inwestycyjnym.
●  Poznanie środowiska inwestycyjnego w Polsce i obecnej sytuacji na rynku kapitałowym ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 12 miesięcy.

 

Program:
1. Przygotowanie fizyczne.
2. Przygotowanie psychiczne.
3. Podstawy zarządzania kapitałem.
4. Instrumenty finansowe: akcje i obligacje, ETF-y.
5. Rynek publiczny (Giełda Papierów Wartościowych) i rynek niepubliczny papierów wartościowych
– charakterystyka w kontekście inwestowania indywidualnego.
6. Zasady rynku kapitałowego warte poznania.
7. Zasada popytu i podaży.
8. Zasada wielu wycen tej samej spółki.
9. Podstawy analizy fundamentalnej.
10. Krótko o analizie technicznej.
11. Krótko o analizie raportów finansowych.
12. Źródła informacji do wykorzystania: Internet, książki, SII, Wallstreet, Longterm, Jak oszczędzać pieniądze.pl, Bankier.pl. Money.pl, Obligacje.pl i inne.
13. Wprowadzenie do obecnej sytuacji na rynku finansowym w Polsce.
●  Akcje;
●  Obligacje rządowe i korporacyjne.
14. Określanie celu inwestycji: długo-, średnio-, krótkoterminowego
Ważne składowe strategii: cel inwestycji (np. emerytura, oszczędności), termin inwestycji, przeznaczona ilość kapitału, ilość kapitału w kontekście całego posiadanego kapitału, ilość spółek, regularność okresowa zakupów  małych pakietów versus granie na pozycje jak Longterm, portfel długoterminowy wraz z portfelem agresywnym.

 

Metody:
Wykład i prezentacja, ćwiczenie,  metody poglądowe,  case study z rynku, case study z doświadczenia osobistego.

 

Trener:
Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe realizuje się na trzech ścieżkach kariery
1. Przedsiębiorca oraz inwestor na rynku kapitałowym (2011 – obecnie)
2. Project Manager w sześciu projektach (2011 – 2016)
3. Nauczyciel, naukowiec i dziennikarz/publicysta/pisarz (2004 – 2016).

Życie w różnorodnych społecznościach pozwoliło mi nabyć praktyczne podejście do życia, szerokie doświadczenie zawodowe oraz nawiązać stabilne kontakty przydatne w działalności biznesowej, szczególnie w branży finansowej oraz edukacyjnej.

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz ciepły lunch.

 

Miejsce: szkolenia: 

Katowice – ul. Opolska 15/Sala Piaskowa/I piętro
Wrocław – Wrocławski Kompleks Szkoleniowy, ul. Sztabowa 100
Poznań – Traffic Hotel, ul. Niezłomnych 1
Warszawa – Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36