Cele szkolenia: wyjaśnienie wątpliwości i problemów praktycznych z zakresu stosowania  przepisów prawa pracy, z uwzględnieniem zmian.

 

Adresaci szkolenia:

szkolenie adresowane jest do pracowników działów kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na szkoleniu może się do tego przyczynić.

 

Program szkolenia:

1. Akta osobowe po zmianie przepisów od 01.01.2019r.
2. Umowy o pracę – limitowane. Informacja o warunkach zatrudnienia.
3. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy , ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed emerytalnej.
4. Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiedzenia warunków stosunku pracy.
5. Uprawnienia związane z rodzicielstwem (urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze).
6. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa.
7. Czas pracy – podstawowej pojęcia, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością.
8. Odpoczynek w prawie pracy (odpoczynek dobowy i tygodniowy).
9. Praca w niedzielę i święta.
10. Systemy i rozkład czasu pracy (w szczególności System równoważnego czasu pracy)
11. Ewidencja czasu pracy.

12. Praca w godzinach nadliczbowych:
   - Definicja pracy w godzinach nadliczbowych w warunkach przekroczenia dobowej normy czasu pracy i przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
   - Zasady rekompensaty pracy w nadgodzinach.
   - Niepełny wymiar czasu pracy a nadgodziny.
   - Praca w godzinach nadliczbowych osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
13. Podróż służbowa a czas pracy.
14. Wyjście prywatne w czasie pracy.

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin)

Harmonogram szkolenia:

8.00 – 10.15 – zajęcia dydaktyczne
10.15 – 10.30 – przerwa kawowa
10.30 – 12.30 – zajęcia dydaktyczne
12.30 -13.30 – obiad
13.30 – 14.30 – zajęcia dydaktyczne
14.30 – 14.45 – przerwa kawowa
14.45 – 15.30 – zajęcia dydaktyczne

 

Metody szkolenia: szkolenie oparte jest na analizie przypadku (case study) w kontekście poglądów doktryny jak i orzecznictwa sądowego.

 

Miejsce Szkolenia: Hotel DAL ul. Czarny Dwór 4, 80-365 Gdańsk, Polska

 

Cena: 880 zł + VAT; Cena obejmuje - udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - pdf / word