Adresaci: Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, ich pracownicy oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie w takich organizacjach.

 

Cele i oczekiwane rezultaty:
1. Poznanie metody pracy zespołowej służącej rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu kompetencji oraz wprowadzaniu innowacji.
2. Nabycie umiejętności wykorzystywania poznanego narzędzia do rozwoju zespołów pracowniczych w kierunku ciągłego doskonalenia się i uczenia.
3. Budowanie zespołu pracowników umiejących refleksyjnie przyglądać się własnym działaniom.

 

 

Program:
1. Kilka zdań o coachingu.
●   Pięć ważnych powodów by pytać, a nie pouczać czy nakazywać;
●   Kategorie słuchania wg. C. Wilsona;
●   Sztuka zadawania pytań.
2. Metoda Action Learning.
●  Action Learning jako proces edukacyjny;
●  Uczestnictwo w zespołowym uczeniu się;
●   Praca w oparciu o autentyczne wyzwania związane z wykonywaną pracą;
●  Jak przeprowadzić sesję?
3. Doświadczenie metody – sesja action learning.
●   Symulacja sesji action learning;  
●   Omówienie symulacji;
●   Sesje action learning w grupach.
4. Wykorzystanie metody do rozwoju zespołu pracowników.
●   Jak wykorzystać action learning w firmie?
●   Powtórna analiza własnych działań;
●   Jak zaplanować przyszłe działania?

 

 

Metody:
Prezentacja PP, partner do rozmowy, dyskusja na forum, praca w grupach, symulacja.

 

Trener:
Trener z 18 - letnim stażem. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych z coachingu w Łodzi. W latach 2010 – 2015 starszy specjalista ds. szkoleń w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia.  

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.