STANDARD SZKOLEŃ

STANDARD SZKOLEŃ

Szkolenia CS ROE podlegają standaryzacjiWynika ona z procedur wewnętrznych przyjętych w CS ROE oraz ze spełnienia Standardu Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Na szkolenie CS ROE składa się:

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Diagnoza potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstwa i pracowników przeprowadzana jest indywidualnie dla każdego naszego klienta. Po zakończonej diagnozie przedsiębiorstwo otrzymuje raport z wynikami diagnozy.

CS ROE prowadzi również ogólnopolskie badania potrzeb szkoleniowych pracowników.

 

Ankieta weryfikacyjna potrzeb - pobierz
REALIZACJA SZKOLENIA WYBRANEGO Z OFERTY CS ROE

CS ROE oferuje różnorodną tematykę i formę szkoleńZapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń CS ROE:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Na każdym szkoleniu CS ROE wszyscy uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowychna który składa się skrypt szkoleniowyhandouty do ćwiczeń i długopisMateriały szkoleniowe stanowią wygodne podręczne źródło wiedzyktóre wykorzystywane jest również po zakończonym szkoleniu do dalszego samokształcenia.

EWALUACJA SZKOLEŃ

Ewaluacja szkoleń prowadzona jest na zakończenie wszystkich kursów organizowanych przez CS ROE. W jej trakcie uczestnicy oceniają pracę trenera, merytorykę i organizację szkolenia oraz określają jego użyteczność. Wyniki ewaluacji opisywane są w raporcie, który przekazujemy reprezentantowi przedsiębiorstwa odpowiedzialnemu za bieżący kontakt z CS ROE.

ZAŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU CS ROE

Wszyscy uczestnicy szkoleń CS ROE otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Dobra jakość zaświadczeń umożliwia nauczycielom przechowanie ich i dołączenie do dokumentacji awansu zawodowego. Na życzenie naszych klientów wystawiamy duplikat zaświadczenia.

CATERING DLA UCZESTNIKÓW

Podczas szkoleń otwartych i zamkniętych organizowanych w CS ROE dodatkowo zapewniamy dla uczestników catering. Cena 8-godzinnego szkolenia zawiera dwie przerwy kawowe i lunch.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA STAŁYCH KLIENTÓW CS ROE

 

CS ROE gwarantuje stałym klientom 10% rabat przy zakupie 3, 5, 7 i analogicznie kolejnego szkolenia opłaconego w jednym roku kalendarzowym.