OFERTA

OFERTA

Oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania związane z realizacją programów rozwoju kompetencji miękkich, twardych, specjalistycznych, artystycznych. Prowadzimy szkolenia otwarte, zamknięte oraz współfinansowane ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
Każdorazowo, przed szkoleniem ma  miejsce kontakt przedstawiciela naszej firmy z uczestnikami szkolenia  w celu poznania ich oczekiwań odnośnie programu szkolenia. Buduje to wzajemne relacje i stwarza dobry klimat do efektywnej współpracy podczas szkolenia. Program szkolenia budowany jest w oparciu o diagnozę potrzeb Państwa firmy i uczestników, realizowaną z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi diagnostycznych (wywiady z wykorzystaniem metodologii IDI,  bezpośrednie, pośrednie telefoniczne oraz drogą elektroniczną, dopracowywane każdorazowo pod potrzeby danego projektu).
Diagnostyka realizowana jest przez zespół konsultantów Centrum Szkoleń ROE, w ścisłej współpracy z trenerem i konsultantem klienta.              
Po zajęciach przygotowujemy Raport z ewaluacji szkolenia zawierający wyniki ankiet wypełnionych przez uczestników, w których oceniają oni poziom merytoryczny zajęć, pracę trenera i organizację szkolenia. Na indywidualne zapotrzebowanie klienta przygotowujemy Raport grupy, zawierający opis grupy wraz z oceną jej uczestnictwa w zajęciach i sugestiami, które obszary wymagają dalszego rozwoju oraz Raport uczestnika, zawierający spostrzeżenia trenera dotyczące każdego uczestnika zajęć.
Czas trwania szkolenia uzależniony jest od potrzeb klienta i dostosowany jest do zakresu tematycznego.

Oferta szkoleń zamkniętych

SZKOLENIA OTWARTE
Realizowane są  w formule jedno, dwudniowej lub modułowej. Dzięki temu, że szkolenia skupiają uczestników reprezentujących różne branże i doświadczenia, to są one doskonałym forum wymiany doświadczeń. Dają uczestnikom możliwość poznania innych stylów pracy, są płaszczyzną nawiązywania ciekawych kontaktów.
Realizowane  są w grupach  maksymalnie 12-to osobowych.
Uczestnicy w okresie miesiąca po zakończeniu szkolenia, mają możliwość udziału w konsultacji z trenerem (w formie mailowej).

Oferta szkoleń otwartych

SZKOLENIA EFS