Szkolenia CS ROE podlegają standaryzacji. Wynika ona z procedur wewnętrznych przyjętych w CS ROE oraz ze spełnienia Standardu Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

 

Na szkolenie CS ROE składa się:

 

lupka

 

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

 

Diagnoza potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstwa i pracowników przeprowadzana jest indywidualnie dla każdego naszego klienta. Po zakończonej diagnozie przedsiębiorstwo otrzymuje raport z wynikami diagnozy.

CS ROE prowadzi również ogólnopolskie badania potrzeb szkoleniowych pracowników.

 

Ankieta weryfikacyjna potrzeb - pobierz

 

ludzie

 

REALIZACJA SZKOLENIA WYBRANEGO Z OFERTY CS ROE

 

CS ROE oferuje różnorodną tematykę i formę szkoleńZapraszamy do zapoznania sięofertą szkoleń CS ROE:

ksiazka

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 

Na każdym szkoleniu CS ROE wszyscy uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, na który składa się skrypt szkoleniowy, handouty do ćwiczeń i długopis. Materiały szkoleniowe stanowią wygodne podręczne źródło wiedzy, które wykorzystywane jest również po zakończonym szkoleniu do dalszego samokształcenia.

raczki

 

EWALUACJA SZKOLEŃ

 

Ewaluacja szkoleń prowadzona jest na zakończenie wszystkich kursów organizowanych przez CS ROE. W jej trakcie uczestnicy oceniają pracę trenera, merytorykę i organizację szkolenia oraz określają jego użyteczność. Wyniki ewaluacji opisywane są w raporcie, który przekazujemy reprezentantowi przedsiębiorstwa odpowiedzialnemu za bieżący kontakt z CS ROE.

certyfikat

 

ZAŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU CS ROE

 

Wszyscy uczestnicy szkoleń CS ROE otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Dobra jakość zaświadczeń umożliwia nauczycielom przechowanie ich i dołączenie do dokumentacji awansu zawodowego. Na życzenie naszych klientów wystawiamy duplikat zaświadczenia.

kelner

 

CATERING DLA UCZESTNIKÓW

 

Podczas szkoleń otwartych i zamkniętych organizowanych w CS ROE dodatkowo zapewniamy dla uczestników catering. Cena 8-godzinnego szkolenia zawiera dwie przerwy kawowe i lunch.

 prezent

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA STAŁYCH KLIENTÓW CS ROE

 

CS ROE gwarantuje stałym klientom 10% rabat przy zakupie 3, 5, 7 i analogicznie kolejnego szkolenia opłaconego w jednym roku kalendarzowym.