Oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania związane z realizacją programów rozwoju kompetencji.
Prowadzimy szkolenia otwarte, zamknięte oraz współfinansowane ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szkolenia Zamknięte
Każdorazowo, przed szkoleniem ma  miejsce kontakt przedstawiciela naszej firmy z uczestnikami szkolenia                            
w celu poznania ich oczekiwań odnośnie programu szkolenia Buduje to wzajemne relacje i stwarza dobry klimat
do efektywnej współpracy podczas szkolenia. Program szkolenia budowany jest w oparciu o diagnozę potrzeb Państwa firmy i uczestników,               
realizowaną z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi diagnostycznych ( wywiady dopracowywane każdorazowo pod potrzeby danego projektu).
Diagnostyka realizowana jest przez zespół konsultantów Centrum Szkoleń ROE, w ścisłej współpracy z trenerem i konsultantem klienta.              
Po zajęciach przygotowujemy Raport z ewaluacji szkolenia zawierający wyniki ankiet wypełnionych przez uczestników,
w których oceniają oni poziom merytoryczny zajęć, pracę trenera i organizację szkolenia.
Na indywidualne zapotrzebowanie klienta przygotowujemy Raport grupy, zawierający opis grupy wraz z oceną jej uczestnictwa w zajęciach i sugestiami,
które obszary wymagają dalszego rozwoju oraz Raport uczestnika, zawierający spostrzeżenia trenera dotyczące każdego uczestnika zajęć.
Czas trwania szkolenia uzależniony jest od potrzeb klienta i dostosowany jest do zakresu tematycznego.

 

Oferta szkoleń zamkniętych

 

Szkolenia otwarte
Realizowane są  w formule jedno i dwudniowej. Dzięki temu, że szkolenia skupiają uczestników reprezentujących różne branże i doświadczenia, to są one doskonałym forum wymiany doświadczeń. Dają uczestnikom możliwość poznania innych stylów pracy, są płaszczyzną nawiązywania ciekawych kontaktów.
Realizowane  są w grupach  maksymalnie 12-to osobowych.
Uczestnicy w okresie miesiąca po zakończeniu szkolenia, mają możliwość udziału w konsultacji z trenerem (w formie mailowej)

 

Oferta szkoleń otwartych

 

Szkolenia EFS