zamkniete

 

 

 

 Centrum Szkoleń ROE z powodzeniem realizuje od 2006 roku projekty szkoleniowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej znajdziecie Państwo wykaz zrealizowanych przez nas szkoleń.

 

 

 

 

 

Profesjonalny sekretariat                                            
Termin realizacji: styczeń 2012 r. – grudzień 2012 r.
Liczba zrealizowanych grup szkoleniowych: 18 grup                                         
Liczba przeszkolonych uczestników: 180 osób
Liczba wspartych przedsiębiorstw: 165 firm                                             
Pozytywna ocena przeprowadzonych szkoleń: 100,0% uczestników
Rezultaty: osiągnięto wszystkie założone rezultaty
Obszar realizacji: woj: dolnośląskie
Wartość projektu: 449 tys. zł,
Źródło finansowania: Działanie 8.1.1. POKL, DWUP, EFS, UE

 

Skuteczna promocja miarą sukcesu
Termin realizacji: listopad 2009 r. – kwiecień 2011 r.
Liczba zorganizowanych grup szkoleniowych: 38 grup
Liczba przeszkolonych uczestników: 441 osób z 441 firm
Pozytywna ocena przeprowadzonych szkoleń: 100,0% uczestników.
Rezultaty: osiągnięto wszystkie założone rezultaty
Obszar realizacji: woj: dolnośląskie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie, mazowieckie
Wartość projektu: 1,1 mln zł
Źródło finansowania: Działanie 2.1.1. POKL, PARP, EFS, UE

 

 

Profesjonalny sekretariat
Termin realizacji: listopad 2009 r. – kwiecień 2011 r.
Liczba zorganizowanych grup szkoleniowych: 49 grup
Liczba przeszkolonych uczestników: 597 osób z 597 firm
Pozytywna ocena przeprowadzonych szkoleń: 99,7% uczestników.
Rezultaty: osiągnięto wszystkie założone rezultaty
Obszar realizacji: woj: dolnośląskie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie, mazowieckie
Wartość projektu: 1,2 mln zł
Źródło finansowania: Działanie 2.1.1. POKL, PARP, EFS, UE

 

 

Nowoczesny 45+
Termin realizacji: listopad 2009 r. – maj 2011 r.
Liczba zorganizowanych grup szkoleniowych: 49 grup
Liczba przeszkolonych uczestników: 132 osoby
Pozytywna ocena przeprowadzonych szkoleń: 99,7% uczestników.
Rezultaty: osiągnięto wszystkie założone rezultaty
Obszar realizacji: woj: dolnośląskie
Wartość projektu: 564 tys. zł
Źródło finansowania: Działanie 8.1.1. POKL, DWUP, EFS, UE

 

 

Nowoczesny sekretariat w firmie - podnoszenie kwalifikacji kadr dolnośląskich MSP
Termin realizacji: październik 2006 r. – grudzień 2007 r.
Liczba przeszkolonych uczestników: 171 osób
Obszar realizacji: woj: dolnośląskie
Wartość projektu: 309 tys. zł
Źródło finansowania: Działanie 2.3a, SPO RZL, PARP, EFS, UE