Adresaci:
Osoby, które odczuwają w pracy duży stres i napięcie. Pracownicy firm, którzy chcieliby zapobiegać wypaleniu zawodowemu lub poradzić sobie ze skutkami wypalenia zawodowego.  

 

Cele i oczekiwane rezultaty:
Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, budowania i/lub wzmacniania odporności psychicznej i poznania technik relaksacyjnych.
Po zakończeniu szkolenia, jego uczestnicy:będą wiedzieli, jakie są przyczyny i skutki stresu,będą wiedzieli, jak wzmacniać odporność psychiczną,poznają i wypróbują wybrane techniki relaksacyjne, rozwiną umiejętności komunikacyjnebędą wiedzieli, w jaki sposób można przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

 

Program:
1. Co nas stresuje?
●   Przyczyny, objawy i skutki stresu: antycypacja jako najczęstsza przyczyna stresu u ludzi, reakcja „walcz albo uciekaj” w warunkach biurowych, najczęściej występujące stresory w pracy;
●   Jaki jest twój poziom stresu? Test na obecnie odczuwany poziom stresu;
●   Myśli, ciało, emocje: reakcja łańcuchowa „myśl – emocja – ciało” w sytuacji stresowej.
Co jest pierwszym impulsem, w którym obszarze najłatwiej o zmiany;
●   Jak obniżyć stres w pracy? Jak Twoja postawa wpływa na sposób myślenia i  efektywność – film;
2. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – „słuchanie czworgiem uszu”.
●   Cztery płaszczyzny słuchania - jak sposób odbioru komunikatu wpływa na sposób reakcji i tworzy klimat rozmowy / korespondencji. Uczestnicy na przykładach zaproponowanych przez trenera oraz na podstawie własnych doświadczeń uczą się reagowania na komunikaty na czterech poziomach oraz omawiają korzyści i zagrożenia płynące z każdej interpretacji / reakcji;
●   Technika relaksacyjna.
3. Wypalenie zawodowe. Przyczyny i przeciwdziałanie.
Moduł dotyczący przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, na które mogą być narażeni również młodzi pracownicy, posiadający niewielki staż pracy. Tematyka wypalenia zawodowego poniżej omawiana jest w kierunku działań prewencyjnych.
●   Rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego: na podstawie studium przypadku uczestnicy pracując w grupach określają przyczyny i symptomy wypalenia zawodowego;
● Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu: wykorzystując dotychczasowe doświadczenie oraz nową wiedzę uczestnicy za pomocą burzy mózgów wypracowują sposoby utrzymania zaangażowania w pracy;
●   Ćwiczenia relaksacyjne
4. Rezyliencja - sprężystość psychiczna.
●   Co wyróżnia ludzi silnych psychicznie: filary odporności psychicznej - na ile odporność psychiczna wynika z genów a ile z wychowania. Które czynniki nas osłabiają, a które dodają siły – skąd bierze się odporność;
●   Jak nauczyć się rezyliencji: jak budować mocne strony charakteru, budować siłę i zaszczepić się na stres – czyli trening rezyliencji dla osób dojrzałych;
●   Technika relaksacyjna.
5. Ewaluacja.
Podsumowanie szkolenia: Czego nauczyłem/dowiedziałem się na szkoleniu i co będę chciał zastosować; opracowanie indywidualnego planu działań.

 

Metody:
Praca w grupach, dyskusja, gra, film, testy, techniki relaksacyjne, mini wykład, ćwiczenia.

 

Trener:
Trener, coach, praktyk biznesu. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu efektywności osobistej, kompetencji liderskich, wprowadzania zmian, współpracy z klientami. Absolwentka kierunku Nauki Polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych w zakresie szkoleń i rozwoju w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu i Mistrzowskiej Szkoły Trenerów Biznesu, prowadzonych przez firmę doradczo-szkoleniową „Moderator”. Obecnie w trakcie studiów psychologicznych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada kwalifikacje do prowadzenia pracy indywidualnej coachingowej (Szkoła Coachingu Menedżerskiego „Moderator”) oraz terapeutycznejII stopnia (w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach TSR – Brief Solution Focused Therapy).  Jest akredytowanym konsultantem Insights Discovery. W zadaniach trenerskich wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas pracy zawodowej w firmach: Microsoft Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A.. Raiffeisen Bank Polska S.A., Medicover sp. z o.o.

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

 

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.