Adresaci:
Średnia i wyższa kadra zarządzająca w firmach, korporacjach i organizacjach biznesowych średniej i dużej wielkości.

 

Cel i oczekiwane rezultaty:
●   Zrozumienie uwarunkowań organizacji wobec zagrożeń kryzysem komunikacyjnym,
znajomość zasad profilaktyki antykryzysowej i zasad działania w kryzysie;
●   Przyswojenie technik zachowań wobec mediów, pozwalających uzyskiwać efekty bez straty wizerunkowej dla organizacji;
●   Budowa przesłania i wdrożenie praktycznych umiejętności tworzenia komunikatu dla mediów oraz zasady organizacji efektywnych konferencji prasowych;
●   Zrozumienie istoty i podstaw prawnych funkcjonowania w internecie w dobie mediów społecznościowych;
●   Pogłębienie wiedzy na temat reguł rządzących procesami komunikacyjnymi w perspektywie różnych dziedzin gospodarczych uwzględniających praktyczny wymiar zastosowania tej wiedzy;
●   Poznanie regulacji prawa autorskiego w zakresie działalności zawodowej dziennikarza i rzecznika prasowego firmy;
●   Projektowanie w sposób twórczy przekazów medialnych uwzględniających specyfikę różnych mediów oraz uwarunkowania recepcji określonego odbiorcy;
●   Poprawne rozpoznawanie gatunków i formatów medialnych, krytyczna analiza ich treści i formy
z uwzględnieniem kontekstu biznesowego i społecznego;
●   Stosowanie przepisów prawa autorskiego w praktyce dziennikarskiej i rzecznika prasowego
w kontekście wykorzystania własności intelektualnej;
●   Właściwy dobór medium na potrzeby określonego przekazu oraz łączenie różnych mediów jako grupy adresatów komunikatów multimedialnych;
●   Planowanie strategii dystrybucji produktów medialnych, wybór odpowiednich kanałów ich rozpowszechniania z uwzględnieniem celów marketingowych, uwarunkowań prawnych, finansowych i technologicznych;
●   Skuteczna komunikacja informacji pod względem społecznego odbioru z dostosowaniem przekazu do poszczególnych typów i form komunikacji bezpośredniej oraz medialnej;
●   Zrozumienie zasady funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego z poprawnym określeniem roli mediów w jego kształtowaniu ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów.

 

Program:
1. Kryzys komunikacyjny w organizacji biznesowej.
●   Czynniki wpływające na skuteczne komunikowanie się w organizacji;
●   Procesowe ujęcie kryzysu komunikacyjnego;
●   Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne powstawania sytuacji kryzysowych na przykładzie wybranej branży;
●   Podatność firmy na kryzys komunikacyjny;
●   Komunikowanie w sytuacji kryzysowej;
●   Reguły komunikacji;
●   Fazy rozwoju sytuacji kryzysowej;
●   Opracowanie strategii działania.

2. Instrukcja obsługi dziennikarza – czyli twoje relacje z mediami.
●   Czym jest news i co napędza dzisiejsze media;
●   Jak się przygotować do spotkania z dziennikarzem;
●   Jak reagować na telefony od mediów;
●   Przygotowanie do wywiadu;
●   Główne przesłanie;
●   Dobre rady na czas wywiadu;
●   Użyteczne sformułowania;
●   Ćwiczenie.
3. Informacja prasowa i konferencja prasowa – jak to się robi?
●   Forma informacji prasowej;
●   Niezbędne elementy graficzne;
●   Zasady budowania treści;
●   Najczęstsze błędy;
●   Temat, czas i miejsce konferencji prasowej;
●   Materiały, zaproszenia, gadżety, poczęstunek;
●   Baza danych dziennikarzy.
4. Zagrożenia informatyczne i internetowe.
●   Istota mediów społecznościowych
●   Autonomia informacyjna
●   Ochrona wizerunku
●   Pojęcie osoby powszechnie znanej
●   Ustawa o ochronie danych osobowych
●   Prawne i międzyludzkie skutki działania w sieciach społecznościowych.

 


Metody:
Warsztaty/ćwiczenia w elementem wykładu w pierwszej części zajęć.

 

Trener:
Doktor nauk ekonomicznych, mgr filologii polskiej, absolwent Podyplomowego Polsko - Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej (1994, Central Connecticut State University
- Politechnika Wrocławska - Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni dziennikarz pism IT (red. nacz. CHIP, PC Kurier 1994-2000), twórca popularnych programów radiowych (Wrocławska Wieża Babel 1991-1997), współtwórca wielu portali internetowych w latach 90-tych. Przez gazetę Dziennik uznany pierwszym bloggerem w Polsce (1996).  Jako właściciel agencji public relations obsługiwał m.in. TPSA, Telefonię Dialog, wydawnictwo Axel Springer, Politechnikę Wrocławską. Autor podręczników, książek naukowych, skryptów uniwersyteckich i licznych artykułów naukowych i publicystycznych, od 2002 związany z obszarem wyższej edukacji. Jako prezes zarządu kieruje pracami Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich, był przez wiele lat polskim przedstawicielem w Komitecie Sterującym EUPRIO (European Universities Public Relations and Information Officers Association). Trener dyscyplin związanych z dziennikarstwem i public relations, wykładowca na międzynarodowych konferencjach o tematyce public relations. W 2006 roku uruchomił i prowadzi Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, dostępny przez portal www.WIEDZAinfo.pl. Wykładowca wielu przedmiotów m.in. „PR i rzecznictwo prasowe” , „Marka organizacji”, „Techniki negocjacyjne” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Bankowej i w Uczelni Jana Wyżykowskiego. W dorobku liczne szkolenia dla kadry zarządzającej m.in. Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Hewlett-Packard Wrocław i wielu innych.

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.