„Dobry design jest oczywisty. Świetny design jest niewidoczny” - Joe Sparano

 

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane praktycznie do wszystkich pracowników wytwarzających dokumentację biurową lub proste projekty graficzne.

Cele szkolenia
•    uświadomienie sobie, że dzisiaj prawie każdy jest twórcą i odpowiada za część przekazu graficzno-tekstowego firmy, instytucji;
•    poznanie podstawowych zasad przy projektowaniu form przekazu graficzno-tekstowego;
•    zapoznanie się z popularnymi narzędziami wykorzystywanymi w projektowaniu graficznym;
•    podniesienie wydajności pracy z edytorami tekstu;
•    zwiększenie skuteczności przekazu graficzno-tekstowego.

 

Program szkolenia – wersja podstawowa

1. Anatomia informacji graficznej  /1 godzina/

 • każdy jest twórcą;
 • wojny informacyjne;
 • forma, a treść;
 • trzy ważne pytania: Co? Po co? Jak?
 • percepcja: obraz, oko, mózg.

2. Elementy formy /1 godzina/

 • rozmiar i orientacja;
 • kompozycja;
 • charakter;
 • kolor czy barwa?
 • typografia;
 • tło;
 • grafika, obrazy, zdjęcia.

3. Współczesne media /1 godzina/

 • drukI
 • nternet
 • prezentacja

4. Grafika wektorowa /ćwiczenia – 2 godziny/

 • interface programu CorelDRAW albo Adobe Illustrator;
 • obiekty podstawowe i złożone;
 • kontur i wypełnienie;
 • edycja i podstawowe transformacje;
 • ćwiczenia: „Logo”, „Wizytówka”, „Baner”

5. Grafika rastrowa  /ćwiczenia – 3 godziny/

 • interface programu Adobe Photoshop albo GIMP;
 • pozyskiwanie obrazów;
 • przycinanie, skalowanie;
 • narzędzia podstawowe (pędzel, gumka, narzędzie z farbą, stempel);
 • narzędzia korekcyjne (rozmycie, wyostrzenie, smużenie, ściemnienie, rozjaśnienie, nasycenie)
 • selekcja i warstwy
 • filtry
 • ćwiczenie „Korekta zdjęcia twarzy”

Program szkolenia – wersja rozszerzona

 
6. Ćwiczenia z tekstem (wybrane elementy)   /4 godziny/

 • style;
 • tabele i tabulatory;
 • żywa pagina.

7. Grafika 3D /ćwiczenia – 4 godziny/

 •  interface programu Blender;
 • wprowadzenie do modelowania 3D;
 • ćwiczenie „Wizualizacja budynku”.

Metody szkolenia
Kreatywne warsztaty z wykorzystaniem stanowisk komputerowych wyposażonych w oprogramowanie biurowe i graficzne.

 

Czas trwania szkolenia
•    8 godzin dydaktycznych – wersja podstawowa
•   16 godzin dydaktycznych – wersja rozszerzona

 

Koszt szkolenia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: do ustalenia

 

Wojciech Przybył
Wieloletni współpracownik – freelancer – agencji reklamowych i wydawnictw. Od kilku lat dzielący się wiedzą z zakresu grafiki i multimediów. Zawodowo związany m.in. z Uczelnią Jana Wyrzykowskiego, Regionalnym Ośrodkiem Edukacji oraz Strefą Edukacji Twórczej „Kontury Kultury”.