Adresaci:
pracownicy dla których codzienne myślenie jest narzędziem pracy (marketing, PR, promocja, działy reklamy itp). Kadra kierownicza, członkowie zespołów.

 

Cele i oczekiwane rezultaty:
Kreatywne, twórcze myślenie pozostawiamy najczęściej „tym zdolniejszym od nas”. Pisarzom, malarzom, architektom, muzykom, wielkim ludziom biznesu. Nic bardziej błędnego. Każdy z nas ma w sobie ogromne pokłady kreatywności. Jeżeli łapiecie się na stwierdzeniach typu „nie da się”,
„w tych warunkach to jest niemożliwe”, „to jest głupie”- to oznacza, że przez lata dorosłego życia Wasza wyobraźnia została zasypana popiołem codzienności i bieżącej pracy. Nasz mózg uwielbia działać, ale kocha również drogę na skróty. Intensywny trening kreatywnego myślenia, po którym mózg z radością przypomni sobie jak fantastycznie jest być twórczym. Pokażę jak pobudzić swoją uśpioną kreatywność, zdolność do nielinearnego myślenia i znajdowania radości w twórczym myśleniu. Po co? By stać się efektywniejszym w swojej pracy i biznesie, poznając techniki pomagające skutecznie realizować cele i usuwać przeszkody.

 

Program:
1. Czy jesteś twórczy?
2. Co blokuje naszą kreatywność ?
3. Dlaczego mózg lubi drogę na skróty?
4. Rozgrzewka lewej i prawej półkuli.
5. Jak twórczo spojrzeć na świat?
6. Jak ze starego zrobić nowe?
7. Czy Mapy Myśli mają sens?
8. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów.
9. Techniki zapamiętywania i pobudzania aktywności.

 

Metody:
Interaktywne, ćwiczenia indywidualne, zespołowe, wykład moderowany.

 

Trener:
Wieloletni pracownik administracji samorządowej na wszystkich szczeblach (od inspektora, po zastępcę prezydenta). Dziennikarz prasowy i radiowy, felietonista, autor opowiadań dla dzieci (Świerszczyk, Bezpieczne Przedszkole), założyciel firmy szkoleniowo eventowej Dictum, obecnie dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie- Koźlu. Autor e-booków szkoleniowych z zakresu zarządzania czasem i komunikacji w biznesie, autor opracowań z zakresu kontroli zarządczej w Biuletynie Kontroli Zarządczej Ministerstwa Finansów Specjalizuje się w kontroli zarządczej, ochronie danych osobowych i z drugiej strony z technik kreatywnego myślenia w pracy i biznesie, zarządzaniu czasem, budowaniem zgodnego z własnym „ja” skutecznym wizerunkiem i efektywną komunikacją . Wspólnie z żoną Agatą od pięciu lat prowadzi ogólnopolski projekt edukacyjny „Bezpieczne Przedszkole”.

 

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

 

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.