Cele
•    Nauka praktycznych umiejętności z zakresu pracy aktorskiej.
•    Wspólna analiza tekstu dramatycznego oraz budowanie na jego podstawie krótkich etiud tematycznych.

 

Blok I

1. Elementy podstawowych zadań aktorskich.

Zakres tematyczny:
-    Nauka podstawowego warsztatu aktorskiego: nabycie świadomości ciała, gestu i słowa.
-    Prezentacja różnorodnych technik aktorskich.
-    Nauka pracy z partnerem scenicznym.
-    Ukazanie zasad poruszania się w sytuacjach scenicznych.
-    Kształtowanie świadomości scenicznej.
-    Ukazanie różnorodnych możliwości budowy roli: psychologicznej, antypsychologicznej, muzycznej, plastycznej.
 

2.    Praktyczne podstawy pracy teatralnej.

Zakres tematyczny:
-    Ruch. Doświadczanie różnych jakości ruchu (energii, rytmu, czasu, dynamiki).
-    Kontakt. Ćwiczenia oparte na wzajemności, pozbywanie się lęków i oporów w kontakcie z partnerem scenicznym.
-    Koncentracja. Kształcenie umiejętności koncentracji i rozluźniania.
-    Wyobraźnia. Rozbudzenie wyobraźni poprzez twórcze doświadczanie ciała.
-    Słowo. Praca z muzycznością i rytmiką tekstu, budowanie krótkich etiud opartych na prozie i wierszu.
-    Przedmiot. Nauka umiejętności pracy z rekwizytem scenicznym.
    

Blok II
1.Podstawy reżyserii.

Zakres tematyczny:
-    Reżyser a aktor. Ukazanie relacji.
-    Nauka umiejętności analizy tekstu (dramatu, bajki, opowiadania).
-    Nauka analizy rytmu scenicznego.

 

Blok III

1. Etiuda, przedstawienie

Zakres tematyczny:
-    Sceniczna realizacja fragmentów wybranych tekstów w formie etiudy teatralnej.
-    Nauka umiejętności kompozycji postaci oraz etiudy scenicznej.

 

 

Czas trwania szkolenia
•    8 godzin dydaktycznych – wersja podstawowa
•    16 godzin dydaktycznych – wersja rozszerzona

 

Koszt szkolenia: do ustalenia

Miejsce szkolenia: do ustalenia

 

Prowadzący:
Michał Rzepka - reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej. Spektakle teatralne reżysera zdobyły wiele nagród, a ich prezentacje miały miejsce m.in. w Teatrze Nowym w Łodzi, Teatrze Małym, Teatrze im. St. Jaracza w Olsztynie czy w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.