Adresaci:
Przedstawiciele handlowi, osoby zajmujące się sprzedażą produktów i usług, Key Accounci.

 

Cele i oczekiwane rezultaty:
●   Poznanie zasad odpowiedniego przygotowania do sprzedaży;
●   Poznanie typologii klienta i pasujących do nich technik sprzedaży;
●   Zdobycie umiejętności proaktywnego podejścia do sprzedaży;
●   Wypracowanie najlepszych dla naszego produktu technik prezentacji oferty handlowej;
●   Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu ofensywnych technik sprzedaży;
●   Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sprzedaży i obrony ceny.

 

Program:
1. Nieprzygotowanie do sukcesu, to przygotowanie do porażki.
Przygotowanie do sprzedaży:
●   Określenie żelaznych zasad w przygotowaniu do sprzedaży;
●   Określenie dotychczasowych nawyków przygotowujących do sprzedaży;
●   Wytypowanie dotychczasowych dobrych praktyk w przygotowaniu.
2. Twoi klienci – Twoją wizytówką:
●   Określenie zachowań klientów;
●   Określenie Typów klientów;
●   Wypracowanie narzędzi sposobów jak sobie radzić z każdym typem klienta;
●   Zdefiniowanie systemów reprezentacji w typologii klienta.
3. Pierwsze wrażenie siłą dobrego zakończenia:
●   Określenie magii pierwszego wrażenia;
●   Określenie elementów wpływających na pierwsze wrażenie;
●   Nabycie umiejętności wywierania i rozpoznawania pierwszego wrażenia.
4. Rozmowa telefoniczna początkiem budowania dobrego spotkania z  klientem:
●   Określenie struktury rozmowy telefonicznej;
●   Wypracowanie sposobów skutecznej komunikacji przez telefon;
●   Nabycie umiejętności osiągania celu w rozmowie telefonicznej.
5.  Siła pytań w badaniu potrzeb i kierowaniu rozmową. Kto pyta, ten rządzi:
●   Określenie strategii zadawania pytań;
●   Wypracowanie warsztatu pytań, które kierują rozmową;
●   Określenie innych metod badania potrzeb, które pomagają sprzedaży wiązanej i uzupełniającej;
●   Określenie poziomów potrzeb klienta.

6. Aktor, lekarz, czy prezenter oferty:
●   Określenie schematu robienia prezentacji;
●   Wypracowanie dobrych praktyk prezentera;
●   Wyznaczenie korzyści racjonalnych i irracjonalnych;
●   Nabycie umiejętności sprzedaży przez korzyści.
7. Lubi, ufa, kupuje. Sztuka perswazji i wywierania wpływu:
●   Określenie magii pierwszego wrażenia;
●   Określanie trafnych argumentów;
●   Określenie kierunków perswazyjnych;
●   Poznanie technik wywierania wpływu;
●   Nabycie praktycznej umiejętności sprzedaży ceny.

 

Metody:
Wykład – konsultacje, case studiem, praca na autorskich arkuszach ćwiczeń, praca w grupach/parach, burza mózgów, dyskusja, dyskusja moderowana.  

 

 

Trener:
Marketerka, pr-owiec, trener, doradca. Absolwentka filologii polskiej. Zajmuję się szeroko pojętą komunikacją  marketingową oraz PR. Kreowała wizerunek wielu firm, organizacji. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie dla segmentu dóbr luksusowych oraz branży medycznej/farmacji. Od 10 lat zajmuję się marketingiem i sprzedażą. Od 2007 roku prowadzi szkolenia ze sprzedaży, marketingu, social media i public relations. Szkolenia są prowadzone w sposób warsztatowy, dzięki czemu, uczestnicy mają okazję wykorzystać nowo nabytą wiedzę w praktyce. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie w zakresie marketingu i sprzedaży produktów i usług. Prowadzi szkolenia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Często jest także zapraszana do komentowania bieżących tematów z obszaru marketingu. Szkolenia z zakresu public relations, media relations i social media przeprowadziła m.in. dla: Ministerstwa Obrony Narodowej; Agencji Mienia Wojskowego; PKP PLK; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego; Szpitala Miejskiego w Słupsku; Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej (wydział Marketingu i Zarządzania).

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.