Podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz osób zatrudnionych

 

Cele szkolenia: przybliżenie zmian w przepisach podatkowych, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

 

Adresaci szkolenia: szkolenie kierowane jest do właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców, dyrektorów finansowych i pracowników służb finansowych jednostek budżetowych.

 

Program:
1.    Podatnicy i płatnicy:

     - Podmioty posiadające status płatnika

     - Podatnicy rozliczani przez płatnika

     - Rozliczanie podatku – zaliczka/ryczałt

2.    Przychody podatkowe:

     - Katalog przychodów podatkowych

     - Kiedy powstaje przychód

     - Czy możliwość otrzymania świadczenia stanowi przychód

     - Następstwa wyroku Trybunału Konstytucyjnegi z dnia 8 lipca 2014r. (sygn. K 7/13)

     - Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń

3.    Przychody z poszczególnych źródeł

     - Stosunek pracy

     - Działalność wykonywana osobiście (umowy zlecenia/ o dzieło/ kontrakty menedżerskie)

     - Prawa majątkowe, w tym prawa autorskie\

4.    Skutki podatkowe oświadczeń/wniosków składanych przez pracowników, okres obowiązywania, możliwość odwołania/zmiany

5.    Koszty uzyskania przychodów:

     - Koszty kwotowe ze stosunku pracy, oświadczenia pracownika, zmiana oświadczenia – następstwa

     - Koszty procentowe oraz kwoty z działalności wykonywanej osobiście

     - Koszty autorskie

6.    Kwota zmniejszająca podatek – wartość, rozliczenie, zasady potrącania

7.    Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek i kosztów uzyskania przychodów u pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, bezpłatnych – wyjaśnienia organów podatkowych.

8.    Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek i kosztów uzyskania przychodów po ustaniu stosunku pracy – wyjaśnienia organów podatkowych

9.    Świadczenia rzeczowe oraz inne nieodpłatne świadczenia w przychód pracownika – szczególne zasady ustalania przychodów

     - Służbowe składniki majątku (samochody, mieszkania, telefony

     - Pakiety medyczne

     - Imprezy i Szkolenia

     - Świadczenia związane z podróżami

     - Świadczenia z ZFŚS

     - Świadczenia BHP

     - Inne zwolnienia podatkowe

     - Świadczenia bez oznaczonej wartości

     - Umowy do 200 zł

     - Konkursy

10.    Rozliczenia podatkowe – terminy naliczania podatku, zasady naliczania podatku, deklaracje oraz informacje podatkowe.

 

Metody szkolenia: szkolenie oparte jest na analizie przypadku (case study) w kontekście poglądów doktryny jak i orzecznictwa sądowego.

 

Trener:
Trener, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów podatkowych. Ekspert w zakresie prawidłowego rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych.

 

Czas trwania szkolenia:  8 godzin

Harmonogram szkolenia:
8.00 – 10.15: zajęcia dydaktyczne
10.15 – 10.30: przerwa kawowa
10.30 – 12.30: zajęcia dydaktyczne
12.30 -13.30: obiad
13.30 – 14.30: zajęcia dydaktyczne
14.30 – 14.45: przerwa kawowa
14.45 – 15.30:  zajęcia dydaktyczne

 

Miejsce Szkolenia: Hotel DAL ul. Czarny Dwór 4, 80-365 Gdańsk, Polska

 

Cena: 640 zł + VAT; Cena obejmuje - udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - pdf / word