Pozyskiwanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego

Pozyskiwanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego

iStock 000019475574 Medium

 

 

 

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać  osoby pracujące  i pracodawcy.

 

 

 

 

Formy wsparcia, z których można korzystać:

kursy i szkolenia  
▪ studia podyplomowe  
▪ egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętnośc, kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
▪ badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

 

 

Wysokość dofinansowania:

Mikrofirmy – 100% dofinansowania,
Małe, średnie i duże firmy – 80% całkowitych kosztów kształcenia.

 

 

W ramach finansowania szkoleń ze środków KFS, przedsiębiorcy mogą skorzystać z  szerokiej oferty szkoleniowej CSROE. Pracownicy naszej firmy przeprowadzą Państwa przez całą drogę formalną. Zweryfikują spełnienie kryteriów danego szkolenia pod kątem jego finansowania przez KFS a także pomogą wypełnić wniosek oraz pozostałe wymagane dokumenty.