Nauka umiejętności posługiwania się głosem jest niezbędna każdej osobie, która w swojej pracy zawodowej ma za zadanie przekonać słuchacza do swojego zdania, produktu, usługi czy pomysłu.
Szkolenie pokaże jak zachowuje się głos i oddech w sytuacjach konfliktowych, silnie stresujących oraz jak go używać, kiedy trzeba zaakcentować swoje stanowisko, bądź przekonać do niego innych.

 

Cele warsztatów:
Uzyskanie przez uczestników takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadza do swobodnego nim operowania.

 

Program warsztatów:

1. Głos jako narzędzie ekspresji.
2. Prawidłowe używanie głosu.
3. Główne elementy pracy nad głosem.
4. Barwa, wysokość oraz głośność – odbicie naszych emocji oraz wskaźnik naszego stanu psychicznego i fizycznego samopoczucia.

 

Praktyczna część warsztatu koncentrować się będzie wokół:

 • Poznania podstawowych ćwiczeń oddechowych
 • Nauki świadomego używania oddechu przeponowego
 • Pokazania, jak wykorzystywanie technik relaksacji może pozytywnie wpłynąć na rozwijanie możliwości głosowych.
 • Kreatywnego podejście do własnego głosu: odkrywania ukrytych możliwości i skali swojego głosu.
 • Wykonywania ćwiczeń rytmicznych, budowania prostych struktur wokalnych.
 • Jak używać głosu, tak aby usprawnić codzienną komunikację.
 • Jak różnicować wysokość głosu tak aby słuchacze chcieli nas słuchać i dobrze rozumieli nasz komunikat
 • Jak zmieniać tempo mówienia oraz dostosowywać je do sytuacji
 • Jak dostosowywać barwę głosu do wypowiadanej treści.
 • Jak uzyskać odpowiednią siłę głosu
 • Jak pracować nad intonacją tak, aby brzmieć pewnie i przekonywująco;

Uczestnicy poprzez wykonywane ćwiczenia nauczą się  uruchamiać głos, tak aby być bardziej interesującym i wiarygodnym dla odbiorców, czyli:

 • Uzyskają świadomości własnych błędów artykulacyjnych (ćwiczenia dykcyjne).
 • Nauczą się co zrobić, aby głos „nie drżał” i uzyskał odpowiednią do sytuacji i otoczenia „donośność” (ćwiczenia z emisji głosu).

 

Metody:
Warsztaty prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności.

Wybrane metody:

 • krótkie ćwiczenia (gry, mini symulacje) wprowadzające w poszczególne etapy i tematy szkolenia;
 • krótkie wykłady, wprowadzające i podsumowujące zagadnienia, systematyzujące pojęcia;
 • analizy przypadków – dyskutowane w małych grupach;
 • scenki ćwiczące umiejętności, rejestrowane kamerą a następnie plenarne dyskusje grupowe analizujące kryteria działań i ich możliwe konsekwencje;
 • dłuższe symulacje integrujące szereg umiejętności;
 • krótkie ćwiczenia zabawowe, integrujące, odprężające i rozluźniające atmosferę.

 

Czas trwania szkolenia
•    8 godzin dydaktycznych – wersja podstawowa
•   16 godzin dydaktycznych – wersja rozszerzona

Koszt szkolenia: do ustalenia

Miejsce szkolenia: do ustalenia

 

Prowadzący:
reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej oraz trener szkoleń i warsztatów z zakresu emocji głosu, integracji, perswazji, komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego, autoprezentacji, umiejętności teatralnych. Pracował dla takich firm jak: MARS Polska, GSI Group, Benefaktor Group, IDES Consultants Polska, BBDO Warszawa, Szkolenia – Łodź, KM Studio. Szkoli nauczycieli i lektorów. W pracy posługuje się praktyką teatralną i sposobami jej wykorzystania w prezentacjach, kontaktach z klientem oraz integracji grup.