Adresaci:

osoby zarządzające zespołami.

 


Cele i oczekiwane rezultaty:
Zgodnie z teorią inkrementalną, zmiany w firmach rzadko dokonywane są w oparciu o długotrwały plan. Zwykle są doraźną reakcją poszczególnych menedżerów na bieżącą sytuację, często słabo skoordynowaną z działaniami innych przedstawicieli kadry zarządzającej. Takie postępowanie menedżerów rodzi określone skutki dla firmy: przede wszystkim opór podwładnych i/lub, często, zdezorientowanych klientów, a także jawne lub ukryte konflikty w obrębie kadry kierowniczej.
Proponowane szkolenie ma przygotować menedżerów do zapobiegania negatywnym aspektom wprowadzania zmian.  Ma także nauczyć rozpoznawania sygnałów świadczących o konieczności dokonania zmian w firmie i dostarczyć wiedzy na temat sposobów przeprowadzania zmian za pośrednictwem liderów, zespołów organizacyjnych oraz szeregowych pracowników.  Kolejnym celem jest wskazanie źródeł oporu przed zmianami oraz metody ich pokonywania uwzględniające różne szczeble hierarchii służbowej. Ważnym celem jest również dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat psychologicznych aspektów przeprowadzania zmian w firmie oraz umożliwienie im diagnozy własnego potencjału osobowościowego niezbędnego do zarządzania ludźmi w procesie zmian.

 

 

Program:
1. Zmiany jako nieuniknione następstwo etapu rozwoju firmy:
       ●   Kryzys przywództwa;
       ●   Kryzys autonomii;
       ●   Kryzys kontroli;  
       ●   Kryzys biurokracji;
       ●   Kryzys przesycenia psychologicznego.

2. Identyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla powodzenia planowanej zmiany:  w otoczeniu firmy (np. regulacje prawne, polityka państwa, rynkowi konkurenci);
      ●   Wewnątrz firmy (brak strategii, mankamenty struktury firmy itd.);
       ●   Psychologiczne opory pracowników.
3. Psychologiczna analiza procesu zmian:
●   Reakcja szokowa;
●   Próby zaprzeczania konieczności zmian;
●   Załamanie (depresja);
●   Testowanie nowych zachowań (umiejętności);
●   Poszukiwanie sensu dla zmian;
●   Internalizacja nowych zachowań (pełna samodzielność i wysoka wydajność).

4. Fazy przeprowadzania zmian i towarzyszące im problemy:
       ●   „Rozmrażanie” (tworzenie stanu niezadowolenia ze status quo);
       ●   Okres wprowadzania zmiany (np. szkolenia);
       ●   „Zamrażanie” (utrwalanie zmian, np.  okresowe kontrole systemów płacowych).
5. Przygotowywanie pracowników do zmian zgodnie z czteroetapowym modelem reakcji na sytuacje trudne, w tym:
       ●   Zaplanowanie odpowiedniej ilości czasu na oswojenie się ze zmianą;
       ●   Wskazanie istotnych osobistych korzyści dla pracowników;
       ●   Wdrożenie systemu informacji na temat zmian.

6. Przewidywanie typowych oporów pracowników wobec zmian (lęk przed utratą dotychczasowego zatrudnienia, niechęć do dodatkowego wysiłku, obawa o dotychczasowe relacje międzyludzkie itp.).

7. Metody pokonywania oporów wobec zmian (edukacyjna, negocjacyjna, przymusu itp.) i ich  ograniczenia.

8. Typy przywództwa sprzyjające zmianom na określonym etapie rozwoju firmy (od „Bohatera” do „Poszukiwacza”).

 

Metody:
Testy psychologiczne, prezentacje multimedialne,  elementy wykładu, analiza przypadków,  ćwiczenia ujawniające nastawienie uczestników wobec zmian, praca w podgrupach przy opracowywaniu przykładowego planu realizacji zmian w firmie; odgrywanie przed kamerą zainscenizowanych sytuacji, których tematem jest pokonywanie oporu podwładnych przed zmianami (ćwiczenie dla szefów).

 

Trener:  
Psycholog specjalizujący się w zagadnieniach szeroko rozumianej komunikacji społecznej, kształtowania wizerunku oraz  promocji osób i firm. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Kadrami” oraz „Trener biznesu” w Wyższej Szkole Bankowej. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i treningi z zakresu autoprezentacji na rynku pracy,  technik pokonywania stresu, negocjacji i mediacji, rozwiązywania konfliktów, motywowania pracowników, zarządzania zmianami w firmie,  prowadzenie trudnych rozmów  z pracownikami, planowanie zadań i zarządzania  czasem;  obsługa klienta przez telefon i w punktach sprzedaży, doskonalenie pracy sekretarek i asystentek zarządu itp.
Uczestniczyła w wielu projektach doradczych dla dużych firm.  W  „Gazecie Wrocławskiej” prowadziła rubryki „Psycholog radzi”, oraz  „Jak się dogadać z nastolatkami”. Dla czasopisma „AIDA-media” pisała i tłumaczyła artykuły z zakresu marketingu i reklamy. Współpracuje z czasopismem „Odra”. Współautorka książki „Komunikowanie się z mediami w praktyce”.

 

Czas trwania szkolenia:  8 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.


Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.