Odbiorcy szkolenia:
Szkolenie przygotowane z myślą o pracownikach organów administracji publicznej i samorządowej, którzy w codziennej pracy mają do czynienia z wydawaniem decyzji administracyjnych bądź kontaktują się z klientami.

 

Nabywane umiejętności:

Celem szkolenia jest przybliżenie praw i obowiązków urzędników wobec klientów oraz przepisów z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Wielu pracowników urzędów ma dylemat czy i w jakim zakresie są zobligowani do udzielenia obywatelowi informacji dotyczącej danej sprawy, bądź innych danych których obywatel się domaga. Przepisy z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych są rozmaicie interpretowane, celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy z tego zakresu i precyzyjne zakreślenie praw i obowiązków w oparciu o najnowsze orzecznictwo Sądów.

 

Program szkolenia:

Część I
Nieznajomość prawa szkodzi? Nie w urzędzie! Czyli zasada pogłębiania zaufania i informacji w praktyce.
•    w jakim zakresie organ administracji ma obowiązek dostarczyć wyjaśnień i wskazówek,
•    jaki sposób prawidłowo formułować decyzje i ich uzasadnienia
•    problem postępowania wyjaśniającego i administracyjnego, Przyczyny nieważności postępowania.
Część II
Gdy klient chce wiedzieć więcej (1,5 h) - część poświęcona przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawie o ochronie danych osobowych - zasady udostępniania akt stronom i osobom trzecim.
•    co obejmuje informacja publiczna
•    jaka jest procedura uzyskania dostępu
•    które dane są chronione ustawą o ochronie danych osobowych
•    zasady wydawania zaświadczeń
Część III
Etyka urzędnicza i odpowiedzialność dyscyplinarna za naruszenia KPA oraz ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

 

Metody: zajęcia prowadzone w formie wykładu z elementami warsztatu.

 

Trener
Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2008 r. oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, jest autorką licznych publikacji i szkoleń z zakresu prawa, współpracuje w charakterze wykładowcy m.in. z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Angażuje się także w działalność pro bono - współpracuje ze Stowarzyszeniem "Masz prawo" organizującym w Rokietnicy dni bezpłatnych porad prawnych, a także uczestniczy w corocznych akcjach organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką - Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych.

 

Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy
Termin: do ustalenia
Koszt: do ustalenia