Grupa docelowa:
Pracownicy działów PR i HR, lektorzy, trenerzy. Osoby zajmujące się szeroko rozumianą prezentacją produktów i usług, przedstawiające plany, zadania, prowadzące zebrania, seminaria, konferencje.

 

Cele szkolenia:
1. Nabycie umiejętności formułowania i dobierania środków przekazu w zależności od słuchaczy i miejsca i celu.
2. Nabycie umiejętności pozytywnej prezentacji i odporności na ekspozycję społeczną.
2. Komunikacja interpersonalna – zdobycie przez uczestników umiejętności integrowania grupy i kształtowania jej liderów.
3. Uruchomienie własnej ekspresji, jako skutecznego instrumentu komunikacji.
4. Uruchomienie głosu, tak, aby być bardziej interesującym dla odbiorców i swobodne operowanie nim.
5. Uczestnik nabędzie umiejętność radzenia sobie ze stresem.

 

Program:

1. Warsztat aktorski – doskonalenie umiejętności wywierania wpływu.
2. Głos jako narzędzie ekspresji.
3. Przekaz – ciało -  głos.
4. Aktorskie techniki komunikacji niewerbalnej.
5.Terytoria i przestrzeń osobista.
6. Skuteczna prezentacja – oddziaływanie wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne.
7. Aktorskie metody radzenia sobie z tremą przed wystąpieniem.

 

Metody:

Ćwiczenia wprowadzające, ćwiczenia ruchowe, zabawa z rytmem, ćwiczenia wokalne, trening mowy ciała, drama, ćwiczenia rozluźniające, wykład, case study, dyskusja.

 

Czas trwania szkolenia
•    8 godzin dydaktycznych – wersja podstawowa
•   16 godzin dydaktycznych – wersja rozszerzona

Koszt szkolenia: do ustalenia

Miejsce szkolenia: do ustalenia

 

Prowadzący:

MICHAŁ RZEPKA

Reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej oraz trener szkoleń i warsztatów z zakresu emocji głosu, integracji, perswazji, komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego, autoprezentacji, umiejętności teatralnych. Pracował dla takich firm jak: MARS Polska, GSI Group, Benefaktor Group, IDES Consultants Polska, BBDO Warszawa, Szkolenia – Łodź, KM Studio. Szkoli nauczycieli i lektorów. W pracy posługuje się praktyką teatralną i sposobami jej wykorzystania w prezentacjach, kontaktach  z klientem oraz integracji grup.