Centrum Szkoleń ROE to grupa trenerów i konsultantów, osób z doświadczeniem szkoleniowym, dorobkiem naukowym i wieloletnią praktyką zawodową.
Współpracujemy z pracownikami naukowymi wyższych uczelni, managerami, specjalistami w danych dziedzinach.

 

Skupiamy się na kilku obszarach tematycznych, którymi są:

 

- rozwój umiejętności osobistych, 

                                    
- rozwój kompetencji managerskich,

 

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

                                       
- umiejętności handlowe i obsługa klienta,

 

- marketing i PR,  

                                            
- finanse, księgowość i podatki.
                          

 

Nasze programy kierujemy do wszystkich szczebli struktury organizacyjnej:

 

- top management'u,

 

- kierowników średniego szczebla,

 

- specjalistów i pracowników.

                           

 

                               Oferta

 

 

                              Standard szkoleń

 

 

                                Jakość szkoleń